Fixtures > All Divisions
Week No 3 - 16 Sep 2019 > 19 Sep 2019
Week No 4 - 23 Sep 2019 > 26 Sep 2019
vs
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 5 - 30 Sep 2019 > 03 Oct 2019
vs
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 6 - 07 Oct 2019 > 10 Oct 2019
vs
vs
vs
vs
Week No 7 - 14 Oct 2019 > 17 Oct 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 8
1st Round Warburton Cup
Week No 9 - 28 Oct 2019 > 31 Oct 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 10 - 04 Nov 2019 > 07 Nov 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 11
1st Round Divisional Cups
Week No 12 - 18 Nov 2019 > 21 Nov 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 13 - 25 Nov 2019 > 28 Nov 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 14
2nd Round Warburton Cup
Week No 15
Individual Divisional Champs; Closing Date Dec 2nd
Week No 16
2nd Round Divisional Cups
Week No 17
Break
Week No 18
Break
Week No 19 - 06 Jan 2020 > 09 Jan 2020
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 20 - 13 Jan 2020 > 16 Jan 2020
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 21 - 20 Jan 2020 > 23 Jan 2020
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 22
3rd Round WArburton Cup
Week No 23 - 03 Feb 2020 > 06 Feb 2020
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 24 - 10 Feb 2020 > 13 Feb 2020
vs
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 25
3rd Round Divisional Cups; 4th Round Warburton Cup
Week No 26 - 24 Feb 2020 > 27 Feb 2020
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 27 - 02 Mar 2020 > 05 Mar 2020
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 28 - 09 Mar 2020 > 12 Mar 2020
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 29 - 16 Mar 2020 > 19 Mar 2020
vs
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 30 - 23 Mar 2020 > 26 Mar 2020
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 31 - 30 Mar 2020 > 02 Apr 2020
vs
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 32
Easter
Week No 33
14th Junior Closed; 15/16 Cup Finals; 17th H'Cap Vets; 19th Closed Champs
Week No 34
April 20th Finals and Presentation Night
Fixtures > All Divisions
Week No 3 - 16 Sep 2019 > 18 Sep 2019
vs
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 4 - 23 Sep 2019 > 26 Sep 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 5 - 30 Sep 2019 > 02 Oct 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 6 - 07 Oct 2019 > 10 Oct 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 7 - 14 Oct 2019 > 16 Oct 2019
vs
vs
vs
Week No 8
1st Round Warburton Cup
Week No 9 - 29 Oct 2019 > 31 Oct 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 10 - 04 Nov 2019 > 06 Nov 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 11
1st Round Divisional Cups
Week No 12 - 18 Nov 2019 > 21 Nov 2019
vs
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 13 - 25 Nov 2019 > 28 Nov 2019
vs
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 14
2nd Round Warburton Cup
Week No 15
Individual Divisional Champs; Closing Date Dec 2nd
Week No 16
2nd Round Divisional Cups
Week No 17
Break
Week No 18
Break
Week No 19 - 06 Jan 2020 > 09 Jan 2020
vs
vs
vs
vs
Week No 20 - 13 Jan 2020 > 15 Jan 2020
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 21 - 20 Jan 2020 > 23 Jan 2020
vs
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 22
3rd Round WArburton Cup
Week No 23 - 03 Feb 2020 > 05 Feb 2020
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 24 - 10 Feb 2020 > 13 Feb 2020
vs
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 25
3rd Round Divisional Cups; 4th Round Warburton Cup
Week No 26 - 24 Feb 2020 > 26 Feb 2020
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 27 - 02 Mar 2020 > 05 Mar 2020
vs
vs
vs
Week No 28 - 09 Mar 2020 > 11 Mar 2020
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 29 - 17 Mar 2020 > 19 Mar 2020
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 30 - 23 Mar 2020 > 26 Mar 2020
vs
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 31 - 30 Mar 2020 > 02 Apr 2020
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 32
Easter
Week No 33
14th Junior Closed; 15/16 Cup Finals; 17th H'Cap Vets; 19th Closed Champs
Week No 34
April 20th Finals and Presentation Night
Fixtures > All Divisions
Week No 3 - 18 Sep 2019 > 20 Sep 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 4 - 23 Sep 2019 > 26 Sep 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 5 - 30 Sep 2019 > 03 Oct 2019
vs
vs
vs
vs
Week No 6 - 07 Oct 2019 > 11 Oct 2019
vs
vs
vs
Week No 7 - 14 Oct 2019 > 17 Oct 2019
vs
vs
vs
vs
Week No 8
1st Round Warburton Cup
Week No 9 - 28 Oct 2019 > 01 Nov 2019
vs
vs
vs
Week No 10 - 04 Nov 2019 > 07 Nov 2019
vs
vs
vs
vs
Week No 11
1st Round Divisional Cups
Week No 12 - 18 Nov 2019 > 22 Nov 2019
vs
vs
vs
Week No 13 - 25 Nov 2019 > 28 Nov 2019
vs
vs
vs
vs
Week No 14
2nd Round Warburton Cup
Week No 15
Individual Divisional Champs; Closing Date Dec 2nd
Week No 16
2nd Round Divisional Cups
Week No 17
Break
Week No 18
Break
Week No 19 - 06 Jan 2020 > 09 Jan 2020
vs
vs
vs
vs
Week No 20 - 15 Jan 2020 > 17 Jan 2020
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 21 - 20 Jan 2020 > 23 Jan 2020
vs
vs
vs
vs
Week No 22
3rd Round WArburton Cup
Week No 23 - 03 Feb 2020 > 06 Feb 2020
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 24 - 10 Feb 2020 > 14 Feb 2020
vs
vs
vs
vs
Week No 25
3rd Round Divisional Cups; 4th Round Warburton Cup
Week No 26 - 24 Feb 2020 > 27 Feb 2020
vs
vs
vs
vs
Week No 27 - 02 Mar 2020 > 06 Mar 2020
vs
vs
Week No 28 - 09 Mar 2020 > 12 Mar 2020
vs
vs
vs
Week No 29 - 16 Mar 2020 > 20 Mar 2020
vs
vs
vs
Week No 30 - 23 Mar 2020 > 26 Mar 2020
vs
vs
vs
Week No 31 - 30 Mar 2020 > 03 Apr 2020
vs
vs
vs
vs
Week No 32
Easter
Week No 33
14th Junior Closed; 15/16 Cup Finals; 17th H'Cap Vets; 19th Closed Champs
Week No 34
April 20th Finals and Presentation Night
Fixtures > All Divisions
Week No 3 - 17 Sep 2019 > 19 Sep 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 4 - 23 Sep 2019 > 25 Sep 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 5 - 01 Oct 2019 > 03 Oct 2019
vs
vs
vs
vs
vs