1st > Match Card
Home Player Away Player Games Score
Mark Simpson  (+4)
 (-2) 11-4 11-5 11-4 1-0
Colin Fergus  (-2)
 (+4) 8-11 11-1 11-13 5-11 0-1
Daniel Webber  (+4)
 (-2) 11-5 11-6 11-9 1-0
Colin Fergus  (-2)
 (+4) 7-11 11-9 11-7 10-12 4-11 0-1
Mark Simpson  (+5)
 (-2) 11-8 11-5 11-2 1-0
11-4 11-9 12-10 1-0
Daniel Webber  (+4)
 (-2) 8-11 11-8 5-11 11-5 11-2 1-0
Colin Fergus  (+4)
 (-2) 11-9 11-4 11-2 1-0
Daniel Webber  (-2)
 (+5) 12-14 11-2 11-6 5-11 10-12 0-1
Mark Simpson  (+5)
 (-2) 11-8 11-8 11-8 1-0
Submitted By: Bryan Fitzpatrick :: Approved By: Bryan Fitzpatrick :: Completed By: Bryan Fitzpatrick 7 - 3
Share This Page