Fixtures > All Divisions
Week No 1 - 18 Sep 2018 > 20 Sep 2018
Week No 2 - 24 Sep 2018 > 28 Sep 2018
vs
vs
Week No 3 - 01 Oct 2018 > 04 Oct 2018
Week No 4 - 09 Oct 2018 > 12 Oct 2018
vs
vs
Week No 5 - 15 Oct 2018 > 18 Oct 2018
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 6 - 23 Oct 2018 > 26 Oct 2018
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 7 - 29 Oct 2018 > 01 Nov 2018
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 8 - 06 Nov 2018 > 09 Nov 2018
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 9 - 12 Nov 2018 > 15 Nov 2018
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 10
FREE WEEK (AVAILABLE FOR SHIELD OR LEAGUE RESCHEDULES)
Week No 11
HARVEY SHIELD GROUP STAGE
Week No 12
HARVEY SHIELD GROUP STAGE
Week No 13
HARVEY SHIELD GROUP STAGE
Week No 14
XMAS & NEW YEAR BREAK
Week No 15
XMAS & NEW YEAR BREAK
Week No 16
FREE WEEK (AVAILABLE FOR SHIELD OR LEAGUE RESCHEDULES)
Week No 17 - 07 Jan 2019 > 11 Jan 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 18 - 15 Jan 2019 > 17 Jan 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 19 - 22 Jan 2019 > 25 Jan 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 20
HARVEY SHIELD FIRST ROUND
Week No 21 - 04 Feb 2019 > 07 Feb 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 22 - 12 Feb 2019 > 15 Feb 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 23 - 18 Feb 2019 > 21 Feb 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 24
HARVEY SHIELD QUARTER FINALS
Week No 25 - 05 Mar 2019 > 08 Mar 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 26 - 11 Mar 2019 > 14 Mar 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 27 - 19 Mar 2019 > 22 Mar 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 28
HARVEY SHIELD SEMI FINALS
Week No 29
FREE WEEK
Fixtures > All Divisions
Week No 1 - 17 Sep 2018 > 21 Sep 2018
Week No 2 - 24 Sep 2018 > 27 Sep 2018
Week No 4 - 10 Oct 2018 > 11 Oct 2018
Week No 5 - 15 Oct 2018 > 17 Oct 2018
vs
vs
vs
Week No 6 - 22 Oct 2018 > 24 Oct 2018
vs
vs
vs
vs
Week No 7 - 29 Oct 2018 > 02 Nov 2018
vs
vs
vs
vs
Week No 8 - 05 Nov 2018 > 07 Nov 2018
vs
vs
vs
vs
Week No 9 - 14 Nov 2018 > 16 Nov 2018
vs
vs
vs
vs
Week No 10
FREE WEEK (AVAILABLE FOR SHIELD OR LEAGUE RESCHEDULES)
Week No 11
HARVEY SHIELD GROUP STAGE
Week No 12
HARVEY SHIELD GROUP STAGE
Week No 13
HARVEY SHIELD GROUP STAGE
Week No 14
XMAS & NEW YEAR BREAK
Week No 15
XMAS & NEW YEAR BREAK
Week No 16
FREE WEEK (AVAILABLE FOR SHIELD OR LEAGUE RESCHEDULES)
Week No 17 - 07 Jan 2019 > 10 Jan 2019
vs
vs
vs
vs
Week No 18 - 14 Jan 2019 > 18 Jan 2019
vs
vs
vs
vs
Week No 19 - 23 Jan 2019 > 24 Jan 2019
vs
vs
vs
vs
Week No 20
HARVEY SHIELD FIRST ROUND
Week No 21 - 04 Feb 2019 > 08 Feb 2019
vs
vs
vs
vs
Week No 22 - 13 Feb 2019 > 14 Feb 2019
vs
vs
vs
vs
Week No 23 - 18 Feb 2019 > 22 Feb 2019
vs
vs
vs
vs
Week No 24
HARVEY SHIELD QUARTER FINALS
Week No 25 - 04 Mar 2019 > 06 Mar 2019
vs
vs
vs
vs
Week No 26 - 11 Mar 2019 > 15 Mar 2019
vs
vs
vs
vs
Week No 27 - 18 Mar 2019 > 20 Mar 2019
vs
vs
vs
vs
Week No 28
HARVEY SHIELD SEMI FINALS
Week No 29
FREE WEEK
National #TableTennisDay
Fixtures > All Divisions
Week No 1 - 17 Sep 2018 > 20 Sep 2018
vs
vs
Week No 2 - 24 Sep 2018 > 28 Sep 2018
Week No 3 - 01 Oct 2018 > 04 Oct 2018
Week No 4 - 09 Oct 2018 > 12 Oct 2018
Week No 5 - 15 Oct 2018 > 16 Oct 2018
vs
vs
vs
Week No 6 - 23 Oct 2018 > 26 Oct 2018
vs
vs
vs
vs
Week No 7 - 29 Oct 2018 > 01 Nov 2018
vs
vs
vs
vs
Week No 8 - 06 Nov 2018 > 09 Nov 2018
vs
vs
vs
vs
Week No 9 - 12 Nov 2018 > 13 Nov 2018
vs
vs
vs
vs
Week No 10
FREE WEEK (AVAILABLE FOR SHIELD OR LEAGUE RESCHEDULES)
Week No 11
HARVEY SHIELD GROUP STAGE
Week No 12
HARVEY SHIELD GROUP STAGE
Week No 13
HARVEY SHIELD GROUP STAGE
Week No 14
XMAS & NEW YEAR BREAK
Week No 15
XMAS & NEW YEAR BREAK
Week No 16
FREE WEEK (AVAILABLE FOR SHIELD OR LEAGUE RESCHEDULES)
Week No 17 - 07 Jan 2019 > 09 Jan 2019
vs
vs
vs
vs
Week No 18 - 14 Jan 2019 > 17 Jan 2019
vs
vs
vs
vs
Week No 19 - 21 Jan 2019 > 25 Jan 2019
vs
vs
vs
vs
Week No 20
HARVEY SHIELD FIRST ROUND
Week No 21 - 04 Feb 2019 > 07 Feb 2019
vs
vs
vs
vs
Week No 22 - 12 Feb 2019 > 15 Feb 2019
vs
vs
vs
vs
Week No 23 - 18 Feb 2019 > 21 Feb 2019
vs
vs
vs
vs
Week No 24
HARVEY SHIELD QUARTER FINALS
Week No 25 - 05 Mar 2019 > 08 Mar 2019
vs
vs
vs
vs
Week No 26 - 11 Mar 2019 > 13 Mar 2019
vs
vs
vs
vs
Week No 27 - 19 Mar 2019 > 22 Mar 2019
vs
vs
vs
vs
Week No 28
HARVEY SHIELD SEMI FINALS
Week No 29
FREE WEEK
Fixtures > All Divisions
Week No 1 - 17 Sep 2018 > 21 Sep 2018
Week No 2 - 24 Sep 2018 > 27 Sep 2018
Week No 4 - 08 Oct 2018 > 11 Oct 2018
Week No 5 - 15 Oct 2018 > 19 Oct 2018
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 6 - 24 Oct 2018 > 25 Oct 2018
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 7 - 29 Oct 2018 > 02 Nov 2018
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 8 - 05 Nov 2018 > 08 Nov 2018
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 9 - 12 Nov 2018 > 16 Nov 2018
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 10
FREE WEEK (AVAILABLE FOR SHIELD OR LEAGUE RESCHEDULES)
Week No 11
HARVEY SHIELD GROUP STAGE
Week No 12
HARVEY SHIELD GROUP STAGE
Week No 13
HARVEY SHIELD GROUP STAGE
Week No 14
XMAS & NEW YEAR BREAK
Week No 15
XMAS & NEW YEAR BREAK
Week No 16
FREE WEEK (AVAILABLE FOR SHIELD OR LEAGUE RESCHEDULES)
Week No 17 - 07 Jan 2019 > 10 Jan 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 18 - 14 Jan 2019 > 18 Jan 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 19 - 21 Jan 2019 > 24 Jan 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 20
HARVEY SHIELD FIRST ROUND
Week No 21 - 04 Feb 2019 > 08 Feb 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 22 - 11 Feb 2019 > 14 Feb 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 23 - 18 Feb 2019 > 22 Feb 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 24
HARVEY SHIELD QUARTER FINALS
Week No 25 - 06 Mar 2019 > 07 Mar 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 26 - 11 Mar 2019 > 15 Mar 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 27 - 18 Mar 2019 > 21 Mar 2019
vs
vs
vs
vs
vs
Week No 28
HARVEY SHIELD SEMI FINALS
Week No 29
FREE WEEK
Fixtures > All Divisions
Week No 1 - 17 Sep 2018 > 21 Sep 2018
Week No 2 - 25 Sep 2018 > 27 Sep 2018
vs
vs
Week No 3 - 01 Oct 2018 > 05 Oct 2018
Week No 4 - 08 Oct 2018 > 12 Oct 2018
vs
vs
Week No 5 - 17 Oct 2018 > 18 Oct 2018
vs
vs
vs
vs
Week No 6 - 22 Oct 2018 > 26 Oct 2018
vs
vs
vs
vs
Week No 7 - 31 Oct 2018 > 02 Nov 2018
vs
vs
vs
vs
Week No 8 - 05 Nov 2018 > 09 Nov 2018
vs
vs
vs
vs
Week No 9 - 13 Nov 2018 > 16 Nov 2018
vs
vs
vs
vs
Week No 10
FREE WEEK (AVAILABLE FOR SHIELD OR LEAGUE RESCHEDULES)
Week No 11
HARVEY SHIELD GROUP STAGE
Week No 12
HARVEY SHIELD GROUP STAGE
Week No 13
HARVEY SHIELD GROUP STAGE
Week No 14
XMAS & NEW YEAR BREAK
Week No 15
XMAS & NEW YEAR BREAK
Week No 16
FREE WEEK (AVAILABLE FOR SHIELD OR LEAGUE RESCHEDULES)
Week No 17 - 08 Jan 2019 > 10 Jan 2019
vs
vs
vs
vs
Week No 18 - 16 Jan 2019 > 18 Jan 2019
vs
vs
vs
vs