Fixtures > All Divisions
Week No 1 - 11 Sep 2018 > 13 Sep 2018
Week No 2 - 18 Sep 2018 > 20 Sep 2018
Week No 3 - 25 Sep 2018 > 26 Sep 2018
Week No 6 - 16 Oct 2018 > 18 Oct 2018
Week No 8
Mike Tunningley Handicap Shield
Week No 10
Carnation Cup
Week No 12
Carnation Cup
Week No 14
Mike Tunningley Handicap Shield
Week No 15
DTH SENIOR DOUBLES
Week No 16
Christmas Break
Week No 17
Christmas Break
Week No 18 - 08 Jan 2019 > 10 Jan 2019
Week No 19
Mike Tunningley Handicap Shield
Week No 21 - 29 Jan 2019 > 31 Jan 2019
Week No 22 - 05 Feb 2019 > 07 Feb 2019
Week No 23
Mike Tunningley Handicap Shield
Week No 25
First Finals Night
Week No 29
Second Finals Night
Fixtures > All Divisions
Week No 1 - 11 Sep 2018 > 13 Sep 2018
Week No 3 - 25 Sep 2018 > 27 Sep 2018
Week No 8
Mike Tunningley Handicap Shield
Week No 10
Carnation Cup
Week No 12
Carnation Cup
Week No 14
Mike Tunningley Handicap Shield
Week No 15
DTH SENIOR DOUBLES
Week No 16
Christmas Break
Week No 17
Christmas Break
Week No 19
Mike Tunningley Handicap Shield
Week No 23
Mike Tunningley Handicap Shield
Week No 25
First Finals Night
Week No 29
Second Finals Night
Fixtures > All Divisions
Week No 2 - 18 Sep 2018 > 19 Sep 2018
Week No 8
Mike Tunningley Handicap Shield
Week No 9 - 06 Nov 2018 > 07 Nov 2018
Week No 10
Carnation Cup
Week No 11 - 20 Nov 2018 > 21 Nov 2018
Week No 12
Carnation Cup
Week No 14
Mike Tunningley Handicap Shield
Week No 15
DTH SENIOR DOUBLES
Week No 16
Christmas Break
Week No 17
Christmas Break
Week No 19
Mike Tunningley Handicap Shield
Week No 20 - 22 Jan 2019 > 23 Jan 2019
Week No 21 - 29 Jan 2019 > 30 Jan 2019
Week No 22 - 05 Feb 2019 > 06 Feb 2019
Week No 23
Mike Tunningley Handicap Shield
Week No 24 - 19 Feb 2019 > 20 Feb 2019
Week No 25
First Finals Night
Week No 26 - 05 Mar 2019 > 06 Mar 2019
Week No 28 - 19 Mar 2019 > 20 Mar 2019
@ 19:00